TextyNedílnou součástí každé internetové stránky rockové kapely je textová prezentace básnického střeva souboru. Naše největší střevo byl Míra Hnidka, menší Vašek Černík, v historických kusech Radek Losert a Karel Mareš a nyní Nazír, Tonda Donát a opět Vašek Černík. V tištěné sešitové podobě jsou texty kazet I.-III., texty IV. jsou součástí kazety a CD, rovněž i CD III.
Témata textů vycházejí zpravidla z životních zkušeností osobních, nebo některých tancovačkových kamarádů, a vyjadřují vše, o čem zábavy vlastně jsou. V kostce - víno, ženy, zpěv. Pravdou je, že podání (slovník) je velmi realistické a návštěvník neznalý věci bývá zpočátku ohromen, uprostřed zábavy začíná nad obsahem písní přemýšlet, a na konci (zejména na letních parketech) se je snaží realizovat.

Pro možnou osobní reprodukci již jsou některé texty opatřeny akordovými značkami, které sice nejsou zdaleka všechny, ale základní výraz písně vystihují. Pro některé akordy neznám značku, i když určitě existuje, a tak budou popsány jednotlivými tóny. Vybavování akordy bude probíhat průběžně v rámci časových možností, zatím jsou první vlašťovky.

Kazeta I.
Kazeta II.
Kazeta III.
Kazeta IV.
Kazeta V.
Kazeta VI.
Kazeta VII.
Kazeta VIII.
Kazeta IX.
Abecedně
akordy
Noty