Hombres beat


Postřehy ze zábavy v Čepí (PA) 17.10.1998. Kapela pochází od Přelouče po Vysoké Mýto a působí tamtéž. Hraje ve složení: zpívající kytarista, klávesy, basa a bicí, všichni vytváří kvalitní sborový zpěv. Historie souboru vychází z kapely Krezol a později Mogul, odkud se rekrutovali čtyři ze šesti členů soubru (včetně techniků). Repertoár kapely tvoří převzaté a možná i vlastní skladby, částečně zpívané v anglické vezi. Vizuálně působili ojedinělým dojmem, neboť uprostřed jeviště, kde zpravidla vídáme bubeníka, čněla reprobedna JBL, bubeník byl v levém , basista v pravém zadním sektoru, leader kapely a klávesista, který netradičně seděl, byli vpředu. Zřejmě osobité image. Kapela byla účelně nasvícena několika světly, které podporovaly statickou nehybnost, nejživější byl sedící a velmi dobrý klávesista. Kapela disponuje vlastním zvukem se dvěma paralelními zvukaři, kteří preferovali pouze některé nástroje, zejména absence kláves (vyjma pomalých písní) byla znatelná, na rozdíl od mnohých jiných zvukařů bylo rozumět zpěvu. Závěr: kapela je muzikantsky velmi kvalitní, zvukově se bude muset ještě hodně učit, chybí mluvené slovo (sporadicky stydlivě uvádí bubeník) a výběr skladeb, soudě podle názoru mnohých návštěvníků, velmi netaneční (kapela hraje zejména pro sebe). Návštěvnost byla asi 100 lidí, což je slušné.

Další zábava v Čepí (PA) 5.12.1998. Rozdíly patrné na první pohled: bedna JBL se přesunula ke kraji, klávesista se pootočil o 90° a basista, minule zívající, hýřil úsměvy na všechny strany. Rozdíly patrné na první poslech: Zvuk se výrazně zlepšil, frontman měl přes momentální indispozici ( příliš bacilů v krční oblasti) již svůj přirozený hlas, klávesy byly vyrovnané a to vše doplňovalo účelné mluvené slovo. To vše bylo podáno s větším odvazem a zřetelně kladně dopadlo na návštěvníky (účast vzhledem ke konkurenční Argemě slabší) tak, že ještě v 01:30 byl celý sál ve varu.

Další zábava ve Dřenicích (CR) 4.6.1999. Kapela již posunula rozestavění členů do standardní polohy, t.j. bubeník dozadu do středu, frontmen před něj a zbytek po stranách. Hudebně a zvukově byla produkce bezchybná, navíc se objevila světelná přední rampa, která soubor výrazně zviditelnila. Repertoár se příliš nezměnil a je nadále pro mnoho návštěvníků velkou neznámou, ale objevují se již první vlaštovky (Bryan Adams), při kterých parket viditelně ožije a zhoustne. Návštěvnost vzhledem ke konkukurenčnimu Katapultu v Bítovanech nebyla z nejvetších (bylo už po půlnoci). Kapela působila rozhodně lepším dojmem než minule Profil, který se na ně také přijel podívat z Bítovan, kde dělal předskokany již výše zmíněnému Katapultu, jediným překvapením byly vulgární výrazy frontmena, kterými dopňoval solidní průvodní slovo bubeníka. Připadal jsem si jako na Mogulu.

Kostěnice (PA) 20.4.2001. Po příchodu na sál jsem si připadal, jako bych si zapoměl v autě vypnout rádio. Repertoár souboru, jinak bezchybne zahraný, připomínal noční proud radiových vln. Ovšem nepříliš početnému publiku do noty padl, neboť většina přítomných byla na parketě a opakovala si angličtinu. Kapele již tradičně chyběl pohyb, což při sedícím klávesistovi a kytaristovi připoutanému k mikrofonu je dost problematické, ale i strnulý basista doplňoval pózu klasického tanečňáku, i když jsem viděl pár tanečnňáků živějších. Zvukově byl soubor výborný, pouze jeho hlavní devizu, vícehlasý zpěv, vyzdvihoval zvukař tak důrazně, že se ztrácela základní melodie. Zajímavým doplňkem celého vystoupení byl externista s tamburinou, který bude údajně vypomáhat na všech zábavách v Kostěnicích. Za Mogul se těšíme a doufáme, že se zdokonalí.

Kapela vystoupením 10.11.2001 ukončila činnost. Toto je nekrolog z jejich stránek.

TŘI ROKY A TŘI MĚSÍCE POTÉ

....OBJEKTIVNĚ....

SKUTEČNĚ JE TO PŘESNĚ, CO JSTE MOHLI NAŠI SKUPINU SLYŠET
POPRVÉ V OSTROVĚ U VYSOKÉHO MÝTA.
AŤ UŽ USLYŠÍTE COKOLIV, 1. LISTOPADU 2001 JSME SE JAKO
KAPELA DOHODLI NA TOM, ŽE UKONČÍME SVOU ČINNOST POD SPOLEČNÝM JMÉNEM

HOMBRES beat

Děkujeme všem, kteří na nás kdy přišli, víc děkujeme těm, kteří chodili častěji a jsme moc rádi za to, že se našlo i nemálo příznivců, kteří na nás chodili pravidelně.