Tady jsme hráli v roce 1991


Mogul celkem 28 akcí.

V tomto roce běžel souběžně ještě projekt Minisound (Honza & Vašek & Pavel). Celkový počet byl 48 akcí.