Tady jsme hráli v roce 1989Mogul celkem 16 akcí.

V tomto roce běžel souběžně ještě projekt Minisound (Honza & Vašek). Celkový počet byl 52 akcí.