Anketa o nejoblíbenější skladbu (jaro 2003)


Sráč - jednoznačný vítěz

     Hlasování se zúčastnilo 239 lidí ze všech oblastí, kde Mogul hraje, ale i vzdálení a ojedinělí návštěvníci našich tancovaček. Podle počtu lidí kteří chodí na naše zábavy jsem původně očekával v anketě větší účast, ale později jsem si uvědomil, že ne každý se chtěl do naší ankety zapojit, mnoha lidem stačí pouze účast a atmosféra na našich zábavách, což je vlastně pro nás to nejdůležitější.

     Původně jsem zpracovával bodově podle pořadí skladeb uvedených na hlasovacích lístkách, tzn. 1.místo = 5 bodů, 2.místo = 4 body,3. = 3, 4. = 2, 5 = 1 bod. Ale po zhodnocení průběžných výsledků v kapele jsem byl upozorněn, že při výběru z 90 skladeb je pro mnohé obtížné vybrat alespoň 5 skladeb, natož určit v pořadí nejlepší. I když našli se i tací, kterým stačila jedna skladba a napsali ji 5x za sebou ( pro ně existuje jen jedna), někteří si vystačili se 2 - 3 skladbami a různě se opakujícími na 1 - 5 místě. Pro jiného zase bylo pořadí: Mogul IV., Mogul V., Mogul VI..

     Proto jsem druhé zpracování zvolil podle toho, kolikrát byla každá skladby zapsaná na hlasovacím lístku bez ohledu na pořadí.

     O vítězné skladbě nebylo pochyb, ať z jednoho nebo druhého pohledu hodnocení. Sráč to vyhrál na celé čáře. U ostatních skladeb se pořadí částečně prohodilo, ale vždy jen o několik málo míst.

     Nejobjektivnější hodnocení by bylo, kdyby každý napsal seznam všech cca 90 skladeb a hodnotilo se podle pořadí, neboť některé vyložené pecky (soudě podle obsazenosti tanečního parketu a reakce na zábavách) se v žebříčku TOP25 vůbec neobjevily (Jsem zoufalej, Nechce mi dát, Mládí vpřed, Holka dej mu, Chlastej …). Nejspíš se líbí téměř všem, u řady posluchačů se však nejdou mezi pěticí nejoblíbenějších.

     Zde jsou výsledky podle oblastí, počty hlasujících a komentář:

Základní rozdělení


     U nových skladeb, které ještě nejsou zaznamenány na nosičích (CD) není jejich umístění odpovídající, protože do repertoáru byly zařazovány v průběhu ankety.

     Kompletní výsledky hlasování včetně seznamu hlasujících budou k nahlédnutí u vývěsní tabule prodejní sortimentu.

     Slibované vylosování a odměnění 10 ti účastníků ankety proběhne…….., jména vylosovaných budou zveřejněny v dalším čísle MogulNenws a ceny si můžou vyzvednout do konce roku 2003.