Horka u Chrasti (CR)


Míst k sezení: 90
Délka: 20 m
Šířka: 10 m
Plocha: 200 m2
Podloubí: -
Přísálí: -
Předsálí: -
Balkón: -
Výška pódia: 35 cm, jen na polovině
Bar: -
Výčep: v hospodě přes chodbu

  Poznámka:
     Malý historický sál s ujíždějící praskající zadní stěnou, jeviště v rohu, jedna kamna uprostřed, kapela hraje částečně na zemi, zralé k demolici.